Historikk:
Nettportalen u3a.no ble opprettet for prøvedrift etter beslutning på landskonferansen i Lørenskog i 2008. Dette ble foreslått av Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike, nå Senioruniversitetet i Lillestrøm. Tanken fra det daværende styret var å bidra til et bedre samarbeid mellom senioruniversiteter i Norge ved å lage en nettportal der flere senioruniversiteter kunne få plass til sine nettsider.
Etterfølgende landskonferanse i Larvik i 2012 besluttet å iverksette regulær drift av u3a.no, klikk https://u3a.no/images/felles/landskonferanser/arkiv/2012/Nettstedet_u3a_rev1.pdf.
Bakgrunnen var at det daværende styret i Senioruniversitetet i Lillestrøm ønsket å bidra til felleskapet, og tilbød seg å dekke de beskjedne årlige kostnadene for teknisk drift av nettstedet. Kostnadene i 2008 var ca. 600 kroner pr. år. I året 2022 er kostnadene ca. 1600 kroner pr. år.

Nå-situasjonen:
I dag benytter 10 av de ca. 80 senioruniversitetene i Norge seg av u3a.no.
Det nye styret i Senioruniversitetet i Lillestrøm besluttet i 2019 å opprette nye nettsider hos en kommersiell leverandør, grunnet kombinert behov for nettsider og for regnskapstjenester. Styret ønsket ikke lenger å bidra til fortsatt drift av u3a.no.
For å bevare u3a.no ble domenenavnet u3a.no og kundeforholdet til serverleverandøren ProISP overført til webmaster som privatperson.

Fremtiden?
Når det gjelder den tekniske driften av u3a, så er det undertegnede som har vært webmaster siden starten i 2008. Ulf Borgen fra Drammen PU har deltatt i den tekniske utviklingen og som veileder for mange av de lokale redaktørene.

Begge webredaktørene er nå i midten av 80-årene og vil forsøke å fortsette frem til sommeren 2023. Nettportalen u3a.no er basert på systemet Joomla for innholdsadministrasjon, klikk: https://www.joomla.org/ eller https://joomlainorge.no/.
Håpet er nå at noen andre blant senioruniversitetene vil kunne overta. Hvis ikke ser jeg ingen annen mulighet enn å legge ned u3a.no.

Eksempelvis har man i Storbritannia lykkes med å samle senioruniversitetene i en felles nettportal, klikk  https://www.u3a.org.uk/. Ett eksempel på nettsidene til et enkelt senioruniversitet kan ses på ved å klikke på https://www.u3aorpington.org.uk/.

Eugen Landeide