Regjeringen i Portugal har tatt en aktiv rolle for landets senioruniversiteter, bl.a. med en egen regjeringserklæring og formell anerkjennelse av den nasjonale organisasjonen for senioruniversiteter KLIKK HER. Senioruniversitene er karakterisert som et livslangt utdannelsesprosjekt som omfatter mer enn 60.000 seniorer 368 organisasjoner og 7500frivillige lærere. Portugal antas å være det landet i verden som har det største antall seniorstudenter i forhold til antallet eldre.

En doktoravhandling fra universitetet i i Salamanca, Spania har omhandlet fremveksten og organiseringen av senioruniversiteter KLIKK HER.
Forfatteren har også gitt ut en bok med tittelen "Senior Universities in the World and in Portugal". Boken er tilgjengelig hos Amazon.