Seminaret omhandler viktige politiske utviklingstrekk og risikoer forbundet med dette. Deltakere er bl.a. professor Janne Matlary og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. 
VIdeoen er publisert åpent på nettsidene til Universitetet i Oslo. 

(https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/partnerforum/arrangementer/frokostmoter/2018/video/video.mp4?vrtx=view-as-webpage).