Landskonferansen i Lørenskog vedtok 9 september 2008 å opprette en nettportal, u3a.no, som et gratis tilbud til de pensjonistuniversiteter som ønsket en enkelt måte å opprette egne nettsider.

Opprettelse og drift av u3a.no.

Samtidig valgte landskonferansen 3 personer til å administrere portalen. Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (i dag Senioruniversitetet i Lillestrøm) tilbød seg å finansiere utgiftene til registrering av domenet u3a.no, og utgifter til et såkalt webhotell. Pr. i dag er de årlige utgifter rundt 1000 kroner pr. år. Bakgrunnen for tibudet var at utgifene for et nettsted med mange brukere ville bli omtrent de samme som for et eget nettsted.
Opplegget var at de pensjonistuniversiteter som ønsket å benytter u3a.no utpeker en redaktør med ansvar for å legge inn innhold for sitt pensjonistuniversitet på u3a.no.

Siden opprettelsen er ett medlem av den opprinnelige administrtatorgruppen fortsatt aktiv,  Eugen Landeide fra Lillestrøm senioruniversitet. I tillegg deltar Ulf Borgen fra Pensjonistuniversitetet i Drammen i administrasjon av u3a.no, og med å gi veiledning og støtte til redaktørene for de enkelte pensjonistuniversiteter på u3a.no.

Pr. i dag er u3a.no en portal for 11 pensjonistuniversiteter i Norge. Hvert av disse har sin egen nettadresse slik at medlemmer kan komme direkte inn på nettsidene til sitt pensjonistuniversitet. Eksempelvis kan man klikke på drammen.u3a.no for å lese deres nettsider.

Fremtiden til u3a.no.

u3a.no er et tilbud til pensjonistuniversiteter om egne nettsider under en felles portal. 

Uten nye frivillige til å administrere u3a.no vil nettportalen i nær eller fjern fremtid opphøre å eksistere. 
Pensjonistuniversitetene i Norge administreres av frivillige. Det appeleres derfor til de som benytter, eller ønsker å benytte, portalen u3a.no om å rekruttere kandidater til fortsatt drift av u3a.no.

Portalen u3a.no benytter ett av de mest internasjonalt anerkjente systemer for administrasjon av nettsider, nemlig Joomla, klikk joomla.org.