Fysiske møter, seminarer og reiser hos senioruniversitetene i Norge er for tiden avlyst hos alle. Behovet for å holde kontakt med lojale medlemmer, og å yte noe for den kontingenten de har betalt er imidlertid fortsatt tilstede.

Kanskje er dette et insitament til å ta elektroniske hjelpemidler i bruk. Her er det bare kreativiteten hos styrer og komiteer som gjelder. De fleste senioruniversitetene vil ha medlemmer med IT-kompetanse som kan bidra til å få på plass aktiviteter over nettet.

De fleste av medlemmene i senioruniversitetene har PC eller nettbrett knyttet til internett. Det finnes gratis programvare som kan sette opp fjernmøter, eller foredrag/seminarer over internett. Alternativt kan videofiler eller lysbildefiler legges inn på nettsidene til de enkelte senioruniversitetene.  De fleste styrer og komiteer kan også holde kontakt med medlemmene via e-post. Styre- og komitémøter kan gjennomføres ved bruk av tilgjengelige dataløsninger (Klikk her)

Det gjenstår imidlertid å se i hvilken grad myndighetene åpner opp for møtevirksomhet i høstsemestret 2020. Fortsetter restriksjonene kan foredrag sendt som video over internett være et mulig alternativ.