Hensikten med denne artikkelen er å oppfordre  styrer og komiteer i de forskjellige senioruniversitetene i Norge til å hente ideer fra nettsider til tilsvarende organisasjoner i andre land. Dette kan nesten anses som en gullgruve når nye programmer skal etableres, eller når organisasjonsendringer er aktuelle. Eksempelvis holder Orpington U3A i Storbritannia sine månedlige medlemsmøter som nettmøter ved hjelp av programmet Zoom. Klikk her for nettsidene til Orpington U3A.

Senioruniversiteter (eller U3A-er) er en verdensomspennende bevegelse. U3A står for Universiteter for den tredje alder).
Internasjonalt har mange organisasjoner egne nettsider, kanskje først og fremst for egne medlemmer, men også som informasjon til andre og for å rekruttere nye medlemmer.

Styrer og komiteer i senioruniversitetene i Norge kan derfor ha stor nytte av få ideer fra tilsvarende nettsider fra andre land. Dette gjelder både medlemsmøter, studiergrupper og medlemsaktiviter.

Tradisjonene kan være noe forskjellig mellom forskjellige land, men to hovedforskjeller kan idenstifiseres.
Den mest opprinnelige modellen er at etablerte nasjonale universiteter oppretter studieprogrammer for mennesker i den såkalte tredje alder. 
Denne modellen har først og fremst sin opprinnelse i Frankrike.

I mange land ønsker man imidlertid at dette skal være foreninger opprettet og drevet av medlemmer som selvstendige lokale organisasjoner, ofte benevnt "Cambridge-modellen". I Storbritannia, og også i Norge, er det denne modellen som passer for de aller fleste senioruniversitetene.

Et eksempel på nettsider i Storbritannia er Orpington U3A, klikk https://www.u3aorpington.org.uk/
Orpington er en forstad til London og antall medlemmer er omtrent 1000.
Ellers kan man velge nettsidene til paraplyorganisasjonen for senioruniversiteter i Storbritannia ved å klikke på https://www.u3a.org.uk/index.html.

----------------------------------------------