U3A er en verdensomspennede idé, og en rekke initiativ tas i mange land. Et interessant initiativ er å benytte kommunikasjon over Internett til å skape kurser og diskusjonsgrupper. To initiativer er spesielt verd å merke seg:
UKs The Virtual University of the Third Age: http://vu3a.org/, og Australias http://www.u3aonline.org.au/.
Medlemskap er åpent for deltakere av alle nasjonaliteter mot å betale en meget beskjeden avgift.