Hva gjør du med din gamle PC når den kasseres?
Du har antakelig brukt PC-en til nettbank, og har mange passord lagret på den. Du har kanskje selvangivelser og andre dokumenter med personlige opplysninger. Du sletter kanskje filene før PC-en kasseres i den tro at dokumentene er borte. Det er de ikke.

Det som skjer når du sletter en fil er at filen fjernes fra innholdsfortegnelsen. Filen ligger fortsatt på din harddisk og kan hentes inn med spesiell programvare. Det finnes mange som henter inn kasserte PC-er fra kasseringsbinger hos elektroleverandørene, enten for å selge dem videre, eller for å hente inn persondata med tanke på svindel.

Og husk at selv om PC-en må kasseres fordi den har sluttet å fungere, så finnes sannsynligvis alle data intakt på harddisken. Potensielle svindlere kan lett ta den ut og gjenfinne gamle dokumenter. Det eneste sikre er derfor å få den sikkert destruert. Noen avfallsselskaper har beholdere der man trygt kan levere en bærbar PC, et nettbrett eller en harddisk. Undersøk derfor hos ditt lokale avfallsselskap om de har en slik tjeneste.

Ønsker du veiledning i hvordan du kan sikre deg når du kasserer en PC,  Les her på Nettvett-sidene. 

Se også artikkel om svindel med e-post, Les her.