Møte i Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget mandag 10. februar 2020

Gunhild Ramm Reistad - IBSENS MENN

Alle kjenner navnene, men for noen av oss ligger historiene deres kanskje litt lenger bak i minnet? Peer Gynt innser at «ingen blir profet i eget land», og vi nikker gjenkjennende til påstanden fra "Vildanden" om at «tar man livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar man lykken fra ham». Dr. Stockmann vil ikke vike «om jeg så hadde selve fanden og hans oldemor på nakken», og presten Brand finner håp i at "evig eies kun det tapte"?

Gunhild Ramm Reistad vil presentere oss for noen av mennene i Ibsens skuespill, samtidig som hun skisserer utviklingstrekk i hans forfatterskap. Gunhild Ramm Reistad er mag. art. i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, 1967. Hun er i dag pensjonert journalist. Hun var i en årrekke bystyremedlem for Venstre i Drammen. I sin journalistiske karriere virket hun i Drammens Tidende og har vært redaktør i Universitas.

Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget holder sine møter i Bekkelaget menighetssenter i Sandstuveien 15. Vi starter kl 11.30 med servering og sosialt samvær. Foredraget starter kl 12.30.

 

Inngangsbillett og servering er gratis for medlemmer som har betalt medlemsavgiften. Andre deltakere betaler kr 100.- ved inngangen.

 

VEL MØTT!

 

Program for høsten 2019

 1. september 2019

Prest, forfatter og foredragsholder Per Anders Nordengen

OM Å ELDES MED BEGEISTRING. Et kåseri med humor og alvor; livsglede i livsalvoret - og - om sutring og begeistring.

 

 1. oktober 2019

President i Norges Røde Kors og tidligere generalløytnant Robert Mood

Internasjonal innsats i spenningsfeltet mellom krig, fred og nød.    

  

 1. november 2019

Journalist, kommentator og forfatter Halvor Tjønn

Hvorfor Russland aldri blir et demokrati.

 

 1. desember 2019

Sanger, komponist og musiker Tor Endresen og musiker, musikkprodusent og programleder Rune Larsen

Sang, spill og samtale. Styret inviterer til førjulstreff og jubileumsfeiring.

 

Seniorakademiet avholder sine møter i Bekkelaget menighetssenter i Sandstuveien 15.

Møtene begynner kl. 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær. Foredraget starter kl. 12.30. Gratis for medlemmer som har betalt medlemsavgiften – andre deltakere betaler kr. 100.- for foredraget og kaffe/kringle. Vi har VIPPS.

 

Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

 

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter medlemsmøtet

mandag 8. april 2019 - ca. kl. 13.30.

 

SAKSLISTE:

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av protokollfører
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Styrets årsberetning for 2018/2019
 5. Revisors beretning
 6. Regnskap for 2018/2019
 7. Budsjett for 2019/2020
 8. Forslag til vedtektsendring fra styret
 9. Behandling av innkomne forslag
 10. Valg av styreleder og styremedlemmer
 11. Valg av revisor
 12. Valg av valgkomité

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 26.mars 2019.

Forslag sendes til Vibeke Thue, Birger Olivers vei 16b, 1176

E-post:

 

 

Oslo 5.03.2019

 

Vibeke Thue

 

styreleder

 

Årsberetning for Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget 2018/2019

 

Seniorakademiet har i beretningsåret avholdt 8 medlemsmøter i tiden september 2018 til april 2019.  Det er som tidligere lagt vekt på et allsidig programtilbud. Oppslutningen om møtene har stort sett vært god, fra ca. 55 til ca. 110.

Medlemmene har fått tilsendt programoversikten for høsten 2018, og fikk i desember tilsendt programoversikten for første halvår 2019 sammen med innbetalingskortet. De lokale seniorsentrene, Villa Holtet og Sem-huset, har tatt programoversikten med i sin halvårlige informasjon til alle pensjonister. Styret har også sørget for at møtene blir omtalt i ”Oslo Syd” og ”Nordstrand Blad”.

Informasjon om møtene er i tillegg publisert på Seniorakademiet på nettsiden  www.u3a.no hvor vi har vår egen informasjonsside. I tillegg publiserer vi informasjon på Facebook i gruppen «Du vet du er fra Bekkelaget når...» og «Vi som vokste opp på Ekeberg i….».

Det har tidligere vært satt opp en del plakater i nærområdet med informasjon før hvert møte. Dette har ikke i særlig grad vært gjort i 2018/2019, uten at det har ført til dårligere oppmøte.

Informasjon om styret og dokumenter til årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden på www.u3a.no.

Seniorakademiet hadde per 20.3.2019 registrert innbetalt kontingent fra 101 medlemmer.  Det er en oppgang på 7 fra 2018. Flere nye medlemmer har kommet til, noen tidligere har falt fra. Ca. halvparten av de som deltar på møtene, betaler inngangsbillett og er ikke medlemmer. Det er i driftsåret opprettet betalingsordningen VIPPS for å imøtekomme ønsker fra medlemmene.

Følgende foredrag er avholdt i beretningsåret 2018/2019:

Mandag 10. september

Dag O. Hessen, Biologiprofessor ved Universitet i Oslo og skribent – «Mennesket er bedre enn sitt rykte». En biologs forsvar for det gode i mennesket i en pessimismens og misantropiens tidsalder

 

Mandag 8. oktober

Peter Svaar, journalist i NRK og tidligere Asia-korrespondent for NRK – ”Kina – en truende verdensmakt?

 

Mandag 12. november

Per Egil Hegge, journalist og tidligere redaktør – ”Vladimir og Donald. Perlevenner, eller…?”

 

Mandag 10. desember

Hans Christian Bangsmoen, tidligere informasjonsdirektør og tidligere visepresident i Norske Akevitters Venner – "Gylne dråper - med skråblikk på norsk akevitt før og nå "

 

Mandag 14. januar

Forfatter Torbjørn Færøvik - «Orientekspressen – en vårreise». En reiseskildring gjennom 22 byer i tolv land - fra London til Samarkand i Usbekistan.

 

Mandag 11. februar

Leif Gjerland – ”Oslo vender tilbake”, om synliggjøringen av middelalderbyen Oslo.

 

Mandag 11. mars

Rune Gerhardsen - «Politikk, 50-tallet og andre eventyr.» Rune Gerhardsen forteller om sin far Einar Gerhardsen.

 

Mandag 8. april

Forlegger og skribent Håkon Harket – ”Antisemittisme i Norge – fra 1814 til i dag.”

 

ØKONOMI:

Regnskapet blir som tidligere avsluttet i midten av mars. Driftsresultatet for perioden viser et overskudd på kr 3.693,-. Inntektene fra medlemsavgift og kaffesalg dekker driftskostnadene for medlemsmøtene.

 

STYRET:

Styret har i perioden 2018/2019 hatt følgende sammensetning og funksjonsfordeling:

Vibeke Thue                          Styreleder

Hilde Sundelin                        Styremedlem, nestleder

Tore Lie                                  Styremedlem, sekretær

Inger Elisabeth Kvaase         Styremedlem, kasserer

Hans Joachim Schilde           Styremedlem

Steinar Larssen                     Varamedlem

Egil Ormstad                          Varamedlem

Det har i perioden vært holdt 9 styremøter.  

 

Revisor:  Rolf H. Hanssen

Valgkomiteen har hatt følgende medlemmer:  Olav Georg Jensen, Kari Stangebye Grimstad, Torill Karoline Gundersen. 

Styret vil takke medlemmene for driftsåret som er gått, og ønsker alle vel møtt til et nytt og aktivt år 2019/2020.

 

                                                                                                             Oslo 2. april 2019

Vibeke Thue               Hilde Sundelin            Tore Lie

 

Inger Elisabeth Kvaase          Hans Joachim Schilde          

 

 

VELKOMMEN til nytt møte i Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget - mandag 8. april 2019

Forlegger og skribent Håkon Harket – «Antisemittisme i Norge – fra 1814 til i dag»

Håkon Harket er idéhistoriker, skribent og forlegger. Han er daglig leder i Forlaget Press AS og har tidligere arbeidet i Aftenpostens kulturredaksjon. Harket har sammen med flere andre forfattere skrevet om nyere jødisk historie og om sionismens opprinnelse i boka Jødehat, som kom ut i 2005. Der understrekes det at det i løpet av de siste årene har blusset opp jødehat i en rekke ulike miljøer i mange land rundt om i Europa. Også i Norge har man sett tendenser til nye antisemittiske ytringer og handlinger. Bokens forfattere fremhever at kampen mot jødehatet i videre forstand også er å forstå som et oppgjør med intoleransen og fremmedfrykten i Europa.
I 2014 utgav han boka Paragrafen: Eidsvoll, 1814. Der drøftet han hvordan den norske grunnloven kunne inkludere en paragraf som utelukket jøder fra adgang til landet. Harket disputerte i 2015 for graden dr.philos. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Paragrafen – Eidsvoll 1814.

Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget avholder sine møter i Bekkelaget menighetssenter i Sandstuveien 15. Møtet begynner kl 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær. Foredraget starter kl 12.30. Det er gratis for medlemmer. Andre deltakere betaler kr 50.- ved inngangen.

Det avholdes årsmøte for 2019/20 umiddelbart etter at medlemsmøtet er avsluttet – ca kl 13.45.

VEL MØTT!

Seniorakademiet Ekeberg/Bekkelaget

Program for våren 2019

Mandag 14. januar

Forfatter Torbjørn Færøvik - «Orientekspressen – en vårreise».

En reiseskildring gjennom 22 byer i 12 land - fra London til Samarkand i Usbekistan - om Orientekspressen, Silkeveien, byene og landene.

 

Mandag 11. februar

Journalist og historieformidler Leif Gjerland«Oslo vender tilbake - gjenerobring av middelalderbyen»

 

Mandag 11. mars

Politiker og idrettsleder Rune Gerhardsen - «Politikk, 50-tallet og andre eventyr.» Rune Gerhardsen forteller om sin far Einar Gerhardsen.

 

Mandag 8. april

Forlegger og skribent Håkon Harket – «Antisemittisme i Norge – fra 1814 til i dag».

Det avholdes årsmøte rett etter medlemsmøtet 8. april 2019

 

Seniorakademiet avholder sine møter i Bekkelaget menighetssenter i Sandstuveien 15. Møtet begynner kl. 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær. Foredraget starter kl. 12.30. Gratis for medlemmer – andre deltakere betaler kr. 50.- ved inngangen.

VEL MØTT!

Her kommer ny informasjon.