Nettportalen u3a.no ble opprettet etter vedtak på Landskonferansen i Lørenskog i 2008. (Se menypunkt "Landskonferanser" til venstre)
Det internasjonale akronymet for senioruniversiteter er "Universities of the Third Age", forkortet U3A. 

Nettportalen administreres av frivillige uten kommersielle interesser.
Pr. i dag har 10 pensjonistuniversiteter/U3Aer egne nettsider på u3a.no.
En veiledning om hvordan et pensjonistuniversitet/U3A kan opprette egne sider kan ses ved å klikke her.