Foreløpig oppsummering av et prosjekt ved Senioruniversitetet i Trondheim.

Svært mange seniorer føler behov for fortsatte utfordringer, mange opplever at de aldri har følt seg så faglig kompetente og ønsker å fortsette sin virksomhet til beste både for sitt fag, sitt miljø og sitt land. I tillegg er det en økende dokumentasjon om hvor viktig det er for individet å kunne fortsette sin utvikling.

Tilbakemelding til styret.

Vi holder på med et prosjekt hvor seniorer i Trondheim ikke bare inviteres til forelesninger, og kurs, men også oppmuntres til selv å bidra aktivt i skapende arbeid. Vi er nå i det fjerde eller femte semester i et prosjekt om ”Utviklingen av den norske identitet fra 1800 tallet til i dag” med åtte deltagere som alle har levert egne skriftlige bidrag. Disse skulle etter planen presenteres for Senioruniversitetet i høst, men det er foreløpig blitt med en generell orientering sammen med andre tiltak (se referat fra Bjørn Moe). Så langt synes denne nyskapingen å ha vært en verdifull erfaring både for deltagerne og Senioruniversitetet, men det er jo en tankevekker at det nesten bare er kvinner som har deltatt.

Professor Ivar A. BjørgenKan senioruniversitetene samarbeide med de ordinære universitetene? Kan de utfylle hverandre? Professor Ivar A. Bjørgens betraktninger ble publisert som kronikk i Adresseavisen 23. juni 2009.

Historikk ved 10-årsjubileet 2003 for Nedre Romerike Pensjonistuniversitet.
LES MER.

Oversikt over bevegelsen U3A internasjonalt (på engelsk).
LES MER.

Kan senioruniversitetene ha en større samfunnsmessig rolle, og være noe mer for medlemmene enn tilbud om foredrag, reiser og kunst- og kultur? Dette viktige og interessante spørsmål er tatt opp som prosjekt ved Senioruniversitetet i Trondheim. Professor Ivar A. Bjørgen har i flere artikler rapportert fra prosjektet og reflektert over emnet. Artiklene finnes under menypunkt "Hva kan et PU være?".