Øvre Romerike Pensjonistuniversitet - ØRPU kan ønske velkommen til nye nettsider. ØRPU ble stiftet 01.02.2007 og har nå ca. 200 medlemmer. Vi holder våre møter i Ullensaker Kulturhus på Jessheim og har møtedag 1. torsdag i hver måned kl. 12.15. Vi legger stor vekt på å skaffe foredragsholdere med interessante og aktuelle foredrag

Hensikten med egne nettsider er først og fremst å informere alle medlemmene, og selvsagt alle andre interesserte, om våre møter og andre aktiviteter. Programmet forteller om møtedatoene, foredragsholdere og foredragstittelene. Nettsidene vil bli utvidet etter hvert som vi utvider vårt tilbud til også å omfatte f. eks kunst og kultur, reiser, aktivitetsgrupper m.m. 

 

Styret for ØRPU i 2022 består av:

 

Leder              Anlaug Vestengen


Nestleder         Kari Tybring-Petersen 

Sekretær         Berit R. Ruud

Styremedlem   Gerd Nytrøen

Styremedlem   Mads Ljøgodt

Varamedlem    Kåre Syltevik

Varamedlem    Berit Weibust

Varamedlem    Randi Luke


Adresse: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet, Trondheimsvegen 34, 2040 Kløfta

Hjemmeadresse: pu-jessheim.no             Org. nr. 991 124 128

E-mail:  Tlf. +47 934 80 585

Bankkonto: 0539 56 87583