Pensjonistuniversiteter inviteres til å publisere informasjon om seg selv på disse sidene. Slik utveksling av informasjon er nyttig for ledere og styrer når det gjelder administrasjon av egne pensjonistunversiteter. Informasjon kan sendes på e-post til . Mange pensjonistuniversiteter har også egne nettsider. Klikk "Les mer" på artikkelen nedenfor med liste over pensjonistuniversiteter i Norge.

Listen er ikke nødvendigvis fullstendig. Hvor korrekt listen er er avhengig av de oppdateringer og tilbakemeldinger vi mottar. Vi vil derfor være takknemlige for melding om tillegg eller korrigeringer.

Senioruniversitetet i Trondheim (Konstituerende møte feb. 2004) SUiT er en medlemsorganisasjon (ca. 220 medlemmer pr.dato), partipolitisk uavhengig med valgt styre.

Lillestrøm senioruniversitet publiserer meget åpent sine aktiviteter, sine årsrapporter og sine regnskaper. Den vesentlige grunnen til dette er at medlemmene skal være fullt ut informert om styrets og komiteenes disposisjoner. Informasjonen kan imidlertid også være til nytte for andre pensjonistunivesiteters planlegging av sine virksomheter. For dagsaktuell informasjon klikk her. Historisk informasjon finnes ved å klikke her.